Ottó Szokolai - Vulah

Information

Official Name
Gender Unknown
Birth Date 1937-11-23

Ottó Szokolai

Starred in

Naruto Naruto Hiruzen Sarutobi Hiruzen Sarutobi