Wang Jing-wen - Vulah

Information

Gender Unknown
Birth Date 0000-00-00

Wang Jing-wen

Wang Jing-wen is a fictional character from the 2004 film 2046.

Appearing in

2046 2046 Faye Wong Faye Wong